ช่วยเหลือ
 

รูปแบบใบเสร็จรับเงินSalesVision CRM จัดเตรียมแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินมาตรฐานไว้ให้หนึ่งฟอร์ม ผู้ใช้สามารถปรับรูปแบบและคำพูดต่างๆ ภายในเอกสารได้ รูปและตารางต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดและวิธีการปรับใบเสร็จรับเงินมาตรฐาน


Note: กรณีที่ต้องการใช้ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอื่น กรุณาติดต่อ info@salesvisioncrm.com

รูปแสดงแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินมาตรฐาน

รูปแสดงแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินมาตรฐาน1. โลโก้บริษัท แสดงรูปโลโก้ของบริษัทของผู้ใช้ สามารถเปลี่ยนรูปได้ที่ ตั้งค่า > ข้อมูลบริษัท อ่านเพิ่มเติม – การตั้งค่าข้อมูลบริษัท
2. ชื่อและสโลแกนบริษัท แสดงชื่อและสโลแกนของบริษัทของผู้ใช้ สามารถแก้ไขข้อความได้ที่ ตั้งค่า > ข้อมูลบริษัท อ่านเพิ่มเติม – การตั้งค่าข้อมูลบริษัท
3. เลขที่ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ใบเสร็จรับเงิน จะสร้างอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างใบเสร็จรับเงิน ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบได้ที่ ตั้งค่า > รูปแบบเอกสาร อ่านเพิ่มเติม - การกำหนดรูปแบบเอกสาร
4. รายละเอียดบริษัทผู้ติดต่อ แสดงรายละเอียดบริษัทของผู้ติดต่อ โดยใช้ข้อมูลแอคเคาท์จากใบเสร็จรับเงิน
5. รายละเอียดผู้ติดต่อ แสดงรายละเอียดของผู้ติดต่อ โดยใช้ข้อมูลผู้ติดต่อจากใบเสร็จรับเงิน
6. รายการสินค้า แสดงรายการสินค้าในใบเสร็จรับเงิน พร้อมคำนวณราคารวม, ภาษี และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยอัตโนมัติ
7. รายละเอียดการชำระเงิน แสดงรายละเอียดในการชำระเงิน
8. ลายเซ็นต์ผู้รับเงิน แสดงรูปลายเซ็นต์พนักงานที่รับเงิน อ่านเพิ่มเติม – การตั้งค่าส่วนตัว
9. หมายเหตุ หมายเหตุของใบเสร็จรับเงิน สามารถแก้ไขข้อความได้ที่ ตั้งค่า > รูปแบบเอกสาร อ่านเพิ่มเติม - การกำหนดรูปแบบเอกสาร

← กลับ ถัดไป → ขึ้นบน ↑